Heimdal vid.skole


Noen kilometer sørvest for Granåsen ligger Heimdal videregående skole som er med og danner grunnlaget for at Trønderhopp kan utvikle landslagshoppere.


Trønderhopp rekrutterer løpere fra hele Norge. Går du på Heimdal videregående skole og samtidig ser at verdiene og arbeidsmetodikken til Trønderhopp er riktig for deg - da hører du hjemme hjemme i Trønderhopp. Vårt samarbeid med Heimdal videregående skole skaper gode Trønderhoppere.

Skilinja ved Heimdal videregående skole har status som landslinje for hopp og kombinert. Heimdal videregående skole har et 4-årsstudium idrettsfag med muligheter for å skaffe seg spesiell studiekompetanse. For mer informasjon om studiene gå til Heimdal videregående skole. 

Lærerene på Heimdal videregående skole er også trenere i Trønderhopp. Dette gir et helhetlig treningstilbud til løper/skoleelev. Våre trenere er alle tidligere utøvere som har prestert på høyt internasjonalt nivå.

Samarbeidet mellom Heimdal videregående skole og Trønderhopp er som du skjønner en svært viktig suksessfaktor for at Trønderhopp kan stille med ambisiøse og gode hoppere i renn.

Trondheim er kjent som en studieby og har mange interessante studietilbud som NTNU, TØH og HIST for å nevne noen. Dette bringer mange hoppinteresserte til byen etter at de er ferdige med videregående skole på hjemstedet.

     

Levert av