Om Trønderhopp


Vi har et klart mål om at de beste hopperne i landet skal komme fra Trønderhopp. Trønderhopp er med det en viktig bidragsyter til skiforbundets mål om at Norge skal være verdens viktigste hoppnasjon.


Dette er et "hårete" mål, og krever hardt arbeid fra hopperne selv, trener, støtteapparat og alle som bidrar i arbeidet med å skape verdens viktigste hoppnasjon.

Trønderhopp er en klubb for gutter og jenter som ønsker å satse innenfor hoppsporten. Vi gir et tilbud om trening på høyt nivå i samarbeid med Heimdal videregående skole. Jenter og gutter fra alderen 15 år og oppover kan kombinere ønsket om å bli en hopper på landslagsnivå med skolegang i et aktivt skimiljø.

Trønderhopps mål er å levere minst en landslagsutøver årlig. Det har vi jobbet mot siden oppstarten i 1982, og det har vi tenkt å fortsette med! 

     

Levert av